Poplatky obce Blanné 2024

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Poplatky v obci Blanné rok 2024

 

 

  • poplatek za komunální odpad pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt činí Kč 600,-. Fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven poplatek Kč 600,-. Tento poplatek je nutné uhradit do 30.4.2024.

 

 

  • poplatek za jednoho psa činí Kč 70,- a za každého dalšího rovněž Kč 70,-. – uhradit do 30.4.2023.

 

 

  • vodné se začne hradit, jakmile proběhnou odečty vodoměrů.

 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti, nebo na účet obce Blanné: číslo účtu 8400004429/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a druh poplatku, jako variabilní symbol číslo domu pro identifikaci platby!!!!

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.01.2024

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): účetní obce