Služby obce

Zapůjčení zahradních setů

Obec zapůjčuje místním občanů zahradní ("pivní") sety.
Cena za jeden den činí 20 Kč za set. Den zapůjčení a vrácení se počítá jako jeden den. Nelze vrátit o víkendu.
V případě půjčení přes víkend činí cena 50 Kč za den za jeden set.
Obec má k dispozici 5 setů. K jednomu setu usadíte až 8 osob.

Objednávky zapůjčení hlaste předem a to na čísle 725 392 187, nebo na obecním úřadě.


Pitná voda

Obec Blanné oznamuje, že na základě usnesení Zastupitelstva obce Blanné se nařizuje zákaz používání pitné vody z obecního vodovodu k napouštění bazénů a zalévání zahrad v čase od 19:30 do 21:30 s okamžitou platností.
V případě nedodržení může být udělena pokuta ve výši 3 000 Kč.
Pozn.: Toto nařízení je uděleno z důvodu nízkého tlaku vody na „Harendách“ a v 2. nadzemních podlažích domů.

Vodné
Vodné pro rok 2019 činí 17 Kč za m3.

Vodné pro rok 2020 činí 20 Kč za m3.