Provozní doba - Sběrný dvůr Pavlice - Vánoce 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.12.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): účetní obce