Obecně závazná vyhláška obce Blanné č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vyhlaska-odpady-1-2019.pdf

Vyvěšeno: 11.12.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): účetní obce