Svazek obcí při FC - Oznámení č. 1.2019 Svazek, Pravidla rozpočtového provizoria 2019 Svazek Schválený, Rozpočtové opatření č. 7-2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.01.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): účetní obce