Vodovody a kanalizace Třebíč -porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.04.2018

Sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): účetní obce